نوشته‌ها

دستگاه ضبط HP-3322

دستگاه ضبط HP-3322

دستگاه ضبط HP-3322

دستگاه ضبط HP-3322

توضيحات:

-۲CH AHD DVR/-ANALOG & AHD SUPPORT/-2CH AUDIO INPUT/-VGA,HDMI &TV OUTPUT/-112P LIVE&PLAY BACK/-3HDD SUPPORT/-Cloud for(IOS,ANDROID &PC)/-Wireless Mouse

دستگاه ضبط HP-1108

دستگاه ضبط HP-1108

دستگاه ضبط HP-1108

دستگاه ضبط HP-1108

توضيحات

:۴CH AHD DVR/-ANALOG & AHD SUPPORT/-2CH AUDIO INPUT/-VGA,HDMI &TV OUTPUT/-112P LIVE&PLAY BACK/-3HDD SUPPORT/-Cloud for(IOS,ANDROID &PC)/-Wireless Mouse

دستگاه ضبط HP-1116

دستگاه ضبط HP-1116

دستگاه ضبط HP-1116

دستگاه ضبط HP-1116

توضيحات

/-۳۶CH AHD DVR/-ANALOG & AHD SUPPORT/-4CH AUDIO INPUT/-VGA,HDMI &TV OUTPUT/-112P LIVE&PLAY BACK/-3HDD SUPPORT/-Cloud for(IOS,ANDROID &PC)/-Wireless Mouse

 

دستگاه ضبط HP-2204

دستگاه ضبط HP-2204

دستگاه ضبط HP-2204

دستگاه ضبط HP-2204

توضيحات

/-۲CH AHD DVR/-ANALOG & AHD SUPPORT/-2CH AUDIO INPUT/-VGA,HDMI &TV OUTPUT/-3242P LIVE&PLAY BACK/-3HDD SUPPORT/-Cloud for(IOS,ANDROID &PC)/-Wireless Mouse

دستگاه ضبط HP-2208

دستگاه ضبط HP-2208

دستگاه ضبط HP-2208

 دستگاه ضبط HP-2208توضيحات

/-۴CH AHD DVR/-ANALOG & AHD SUPPORT/-2CH AUDIO INPUT/-VGA,HDMI &TV OUTPUT/-3242P LIVE&PLAY BACK/-3HDD SUPPORT/-Cloud for(IOS,ANDROID &PC)/-Wireless Mouse