بارکد پرینتر Zebra z4m

بارکد پرینتر Zebra z4m

بارکد پرینتر Zebra z4m

بارکد پرینتر Zebra z4m

 • سه پورت USB , SERIAL و شبکه
 • محصول کمپانی Zebra آمریکا
 • بارکد پرینتر صنعتی
 • سرعت چاپ ۱۱۰ میلیمتر بر ثانیه

 

بارکد پرینتر TSC TTP244

بارکد پرینتر TSC TTP244

بارکد پرینتر TSC TTP244

بارکد پرینتر TSC TTP244

 • رزولوشون چاپ ۳۰۰dpi
 • دارای سه پورت USB,Serial,Parallel
 • سرعت ۱۰۰ میلیمتر بر ثانیه
 • استفاده از ریبون ۳۰۰ متری و دو كلید جهت انجام تنظیمات
 • كالیبره كردن سریع انواع لیبل
 • به همراه نرم افزار ویژه طراحی
 • محصول كشور كره جنوبی
بارکد پرینتر Rongta RP80VI دوکاره

بارکد پرینتر Rongta RP80VI دوکاره

بارکد پرینتر Rongta RP80VI دوکاره

بارکد پرینتر Rongta RP80VI دوکاره

 • رزولوشون چاپ ۲۰۳dpi
 • دارای پورت های USB-SERIAL
 • سرعت ۱۵۰ میلیمتر بر ثانیه
 • با عرض هد ۸۲ میلیمتر
 • قابلیت چاپ فیش و لیبل را دارا می باشد
 • به همراه نرم افزار ویژه طراحی
 • نصب و راه اندازی بسیار آسان نسبت به سایر مدلها
بارکد پرینتر POSTek C168

بارکد پرینتر POSTek C168

بارکد پرینتر POSTek C168

بارکد پرینتر POSTek C168

 • رزولوشون چاپ ۲۰۳dpi
 • دارای سه پورت USB,Serial,Parallel
 • سرعت ۱۰۱٫۶ میلیمتر بر ثانیه
 • استفاده از ریبون ۳۰۰ متری و سه كلید جهت انجام تنظیمات
 • دارای هد بسیار قدرتمند Toshiba
 • كالیبره كردن سریع انواع لیبل به همراه نرم افزار ویژه طراحی
بارکد پرینتر Delta 3150 T دوکاره

بارکد پرینتر Delta 3150 T دوکاره

بارکد پرینتر Delta 3150 T دوکاره

بارکد پرینتر Delta 3150 T دوکاره

 • رزولوشون چاپ ۲۰۳dpi
 • تک پورت USB
 • سرعت ۱۳۰ میلیمتر بر ثانیه
 • با عرض هد ۸ سانت
 • تنها قابلیت چاپ لیبل های حرارتی را دارا می باشد
 • به عنوان فیش پرینتر نیز قابل استفاده است
 • به همراه نرم افزار ویژه طراحی
بارکد پرینتر BTP Beiyang 2300

بارکد پرینتر BTP Beiyang 2300

بارکد پرینتر BTP Beiyang 2300

بارکد پرینتر BTP Beiyang 2300

 • رزولوشون چاپ ۳۰۰dpi
 • درای سه پورت USB,Serial,Parallel
 • سرعت ۷۵ میلیمتر بر ثانیه
 • استفاده از ریبون ۳۰۰ متری و سه كلید جهت انجام تنظیمات
 • كالیبره كردن سریع انواع لیبل
 • دارای هد بسیار قدرتمند به همراه نرم افزار ویژه طراحی
بارکد پرینتر Bixolon T400

بارکد پرینتر Bixolon T400

بارکد پرینتر Bixolon T400

بارکد پرینتر Bixolon T400

 • رزولوشون چاپ ۲۰۳dpi
 • دارای سه پورت USB,Serial,Parallel
 • سرعت ۱۵۰ میلیمتر بر ثانی
 • استفاده از ریبون ۳۰۰ متری و دو كلید جهت انجام تنظیمات
 • كالیبره كردن سریع انواع لیبل
 • به همراه نرم افزار ویژه طراحی
 • محصول كشور كره جنوبی
بارکد پرینتر BTP Beiyang 3200

بارکد پرینتر BTP Beiyang 3200

بارکد پرینتر BTP Beiyang 3200

بارکد پرینتر BTP Beiyang 3200

 • رزولوشون چاپ ۲۰۳dpi
 • درای سه پورت USB,Serial,Parallel
 • سرعت ۱۵۷ میلیمتر بر ثانیه
 • استفاده از ریبون ۳۰۰ متری و كلید جهت انجام تنظیمات
 • كالیبره كردن سریع انواع لیبل
 • دارای هد بسیار قدرتمند به همراه نرم افزار ویژه طراحی
بارکد پرینتر POSTek Q8

بارکد پرینتر POSTek Q8

بارکد پرینتر POSTek Q8

 • بارکد پرینتر POSTek Q8 رزولوشون چاپ ۲۰۳dpi
 • دارای سه پورت USB,Serial,Parallel
 • سرعت ۱۰۱٫۰۶ میلیمتر بر ثانیه
 • استفاده از ریبون ۷۵ متری و سه كلید جهت انجام تنظیمات
 • دارای هد بسیار قدرتمند Toshiba
 • كالیبره كردن سریع انواع لیبل به همراه نرم افزار ویژه طراحی
 • رنگ سفید