تلفن کننده سیم کارتی GSM

تلفن کننده سیم کارتی GSM

تلفن کننده سیم کارتی GSM

تلفن کننده سیم کارتی GSM

خصوصیات و ویژگی ها

 • تلفن کننده همزمان سیم کارت و خط شهری
 • ارسال پیامک متناسب با نوع تحریک
 • تماس از طریق سیم کارت ، تماس از طریق خط ثابت
 • سه خروجی قابل کنترل با پیامک
 • امکان روشن خاموش کردن وسایل با پیامک
 • ۲۰ حافظه تلفن و ۲۰ ثانیه پیام قابل ضبط
 • امکان فعال و غیرفعال کردن سیستم حفاظتی کلاسیک از طریق پیامک
 • فعال و غیر فعال کردن دزدگیر کلاسیک با SMS
تلفن کننده سیم کارتی FIREWALL

تلفن کننده سیم کارتی FIREWALL

تلفن کننده سیم کارتی FIREWALL

تلفن کننده سیم کارتی FIREWALL

خصوصیات و ویژگی ها

 • دارای آنتن خارجی جهت افزایش گیرندگی
 • قابل اتصال به تمامی دزدگیر ها
 • مناسب جهت مناطقی که خط تلفن شهری وجود ندارد و یا امکان خرابکاری در خط تلفن وجود دارد.
 • امکان اتصال به F7 وF6 با سوکت همراه.
 • دارای LCD و و امکان شنود صدای محیط فعال و غیر فعال کردن دستگاه با SMS و تماس تلفنی و وارد نمودن رمز
 • قطع و وصل ۲ وسیله برقی با SM
 • سخنگو به صورت فارسی و امکان تغییر صدای تریگر ها به صورت مجزا

 

تلفن کننده سیم کارتی G1

تلفن کننده سیم کارتی G1

تلفن کننده سیم کارتی G1

تلفن کننده سیم کارتی G1

خصوصیات

 • تلفن کننده همزمان سیم کارت و خط شهری G1
 • ارسال پیامک متناسب با نوع تحریک
 • تماس از طریق سیم کارت ، تماس از طریق خط ثابت
 • سه خروجی قابل کنترل با پیامک
 • امکان روشن خاموش کردن وسایل با پیام
 • ۲۰ حافظه تلفن و ۲۰ ثانیه پیام قابل ضبط
 • امکان فعال و غیرفعال کردن سیستم حفاظتی کلاسیک از طریق پیامک
تلفن کننده 8 حافظه کلاسیک

تلفن کننده ۸ حافظه کلاسیک

تلفن کننده ۸ حافظه کلاسیک

تلفن کننده 8 حافظه کلاسیک

خصوصیات

 • قابلیت وارد کردن ۸ شماره تلفن ۱۶ رقمی
 • شماره گیری تن و پالس
 • نمایشگر LED ، حافظه دائم EPROM – کاملا ایزوله ، اعلام وضعیت آژیر
 • تحریک مثبت و منفی،حافظه آلارم
 • تست شماره گیری ، مشاهده شماره وارد شده
تلفن کننده 20حافظه کلاسیک

تلفن کننده ۲۰حافظه کلاسیک

تلفن کننده ۲۰حافظه کلاسیک

تلفن کننده 20حافظه کلاسیک

خصوصیات

 • ۲۰ حافظه ، ۲۰ ثانیه پیام
 • شماره گیری تن و پالس
 • تحریک مثبت و منفی ، حافظه آلارم
 • حافظه دائم EPROM
 • امکان استفاده به صورت ۲ تلفن کننده ۱۰ حافظه ، نمایشگر LCD
 • اعلام وضعیت آژیر ، ایزوله بودن خط تلفن