گیت فروشگاهی

تگ برچسبی یا لیبل

تگ برچسبی یا لیبل
در مورد تگ های بر چسبی در ضمن تشریح سیستم های در ضمن تشریح سیستمهای RF ، AM و EM بحث شد. این تگ ها پس از خریداری کالا غیر فعال می شوند و قابلیت استفاده ی مجدد را ندارند در شکلهای زیر نمونه هایی از تگ برچسبی دیده مشود.در پایان ناگفته نماند که استفاده سیستم های امنیتی در فروشکاه ها به معنی به سرقت نرفتن کالا ها نیست ولی با بکار گیری سیستمهای امنیتی در فروشگاه ها بنا به برخی آمارها سرقتها حدودا 60% کاهش یافته اند .

تگ برچسبی یا لیبل

tagگونه ای لیبل(تگ برچسبی) EM که آن را ما بین صفحات کتاب می توان جای داد

rf-tagیک رول از لیبل RF